Misbruik en problemen rond databeveiliging: wat moet ik doen?

Over het algemeen raden we u aan om direct contact op te nemen met uw contactpersoon bij de Belastingdienst als u problemen vermoedt met de door u verzonden of ontvangen bestanden. Zie hieronder wat u moet doen in specifieke gevallen.

Ik heb een bestand ontvangen dat niet voor mij is bedoeld

Verwijder het bestand direct of download het niet en informeer de medewerker van de Belastingdienst over de verkeerd verzonden informatie.

Ik heb per ongeluk een verkeerd bestand verstuurd

Neem direct contact op met de medewerker van de Belastingdienst aan wie het bestand is verzonden en leg uit dat dit niet het juiste bestand is. Vraag de medewerker het bestand niet te downloaden of het te verwijderen als het reeds is gedownload. Gebruik de originele upload-uitnodiging om alsnog het juiste bestand te versturen.

Volg eventuele procedures die door uw bedrijf zijn ingesteld voor het melden van datalekken.

Mocht u geen contact krijgen met de medewerker van de Belastingdienst? Belastingdienst filetransfer verwijdert alle bestanden die u verstuurt automatisch na 60 dagen.

Ik vermoed dat er iets niet klopt en dat mijn contactpersoon hierbij betrokken is

Stop direct alle acties met betrekking tot downloaden of verzenden van bestanden. Meld uw vermoedens bij uw Security Officer of vertrouwenspersoon en wijs hen op de informatie op de pagina "Fraude, misdaad en misstanden melden".

Ik heb een beveiligingslek gevonden

Het kan voorkomen dat u een zwakke plek in onze systemen vindt. Ontdekt u een zwakke plek? Dan kunt u de benodigde acties bepalen met de informatie op de pagina "Meld datalek, beveiligingslek, zwakke plek of misbruik computersystemen".

Andere situaties

Neem contact op met uw contactpersoon bij de Belastingdienst om de situatie te bespreken en meld de situatie eventueel bij uw vertrouwenspersoon of Security Officer. Hebt u geen contactpersoon bij de Belastingdienst, stuur dan een mail naar filetransfer@belastingdienst.nl of bepaal uw opties op de pagina "Fraude, misdaad en misstanden melden".