Netwerkadviezen om optimaal gebruik te maken van Belastingdienst filetransfer

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van Belastingdienst filetransfer adviseren wij om het volgende uit te voeren. Deze configuratie is nodig om het fasp protocol mogelijk te maken.

  • Open uitgaand poort 33001 naar filetransfer.belastingdienst.nl op zowel TCP als UDP.
  • Mocht u een IDP (Intrusion Detection and Prevention) systeem hebben en problemen met het spontaan afbreken van transfers, configureer uw IDP zodat deze het FASP protocol niet blokkeert of beperkt.