Mijn contactpersoon kent Belastingdienst filetransfer niet

Via koepelorganisaties, eerdere ervaringen met de Belastingdienst of andere kanalen weet u dat Belastingdienst filetransfer bestaat en u wilt het graag gebruiken om veilig bestanden met de Belastingdienst uit te wisselen. Wanneer u dit aangeeft bij uw contactpersoon bij de Belastingdienst geeft deze aan dit niet te kennen of dat dit niet is toegestaan. Als Belastingdienst werken wij aan informatievoorziening voor onze medewerkers, maar deze situatie kan voorkomen. U kunt de betreffende medewerker op de volgende wijze informeren:

  • Verwijs de medewerker van de Belastingdienst naar de pagina die u nu leest ("Mijn contactpersoon kent Belastingdienst filetransfer niet").
  • Verwijs de medewerkervan de Belastingdienst naar de pagina "Mailen met de Belastingdienst", op deze pagina verwijst de Belastingdienst ook naar Belastingdienst filetransfer).
  • U kunt de medewerker vragen om op het intranet van de Belastingdienst te zoeken naar "Belastingdienst filetransfer" voor specifieke informatie over Belastingdienst filetransfer voor medewerkers van de Belastingdienst.
De medewerker van de Belastingdienst zal zelf eerst deze informatie moeten lezen omdat u altijd een upload- of download-uitnodiging van een medewerker van de Belastingdienst moet krijgen om gebruik te maken van Belastingdienst filetransfer (zie ook "Wat is Belastingdienst filetransfer en hoe werkt het?").